Home

Jeg fotografere ikke fordi jeg skal, men fordi jeg ikke kan lade være

Jeg fascineres af insekternes forunderlige micro verden, naturens og havets evige forandring.
Eller gader og stræders mangfoldighed, byernes puls i evig bevægelse.
Når jeg vandrer rundt derude med mit kamera, prøver jeg at genskabe nuet, i håbet om at få billedet.

Et godt motiv er ikke nødvendigvis et godt billede, det kræver en fortolkning – en personlighed eller en historie.
Skal det være det smukkeste billede eller det stærkeste udtryk, hvad giver største oplevelse for beskueren.

Velkendt er det at fotografiet som udtryksmiddel er under diskussion fra tid til anden.
Vi konfronteres med andres meninger og udtrykker vores egne.

Uenigheden kommer ofte til udtryk i undren over for det uforklarlige; over for andres fortolkninger.
Tolerancen overfor andres fortolkninger er ikke altid så stor som vi kunne ønske os.

Vi vælger forskelligt fordi vi er individualister, og følgelig deraf en garant for mangfoldigheden.

Men selv om vi ser verden ud fra vores eget personlige perspektiv, så har ingen set alt – endnu.

Ingolf Geipel

Medlem af fotoklubben Foto9300