Jeg fotograferer ikke fordi jeg er nødt til det, men fordi jeg ikke kan lade være, for jeg fascineres af insekternes forunderlige micro verden, naturens og havets evige forandring og ro. Eller gader og stræders mangfoldighed, liv, puls og evige bevægelse.

Når jeg vandrer rundt derude og prøver at genskabe nuet, i det jeg ser gennem søgeren på mit kamera, i håbet om at få billedet.

Et godt motiv er ikke nødvendigvis et godt billede, det kræver en fortolkning - en personlighed eller en historie.
Skal det være det smukkeste billede eller det stærkeste udtryk, hvad giver største oplevelse for beskueren.

Vi vælger forskelligt fordi vi er individualister, og følgelig deraf en garant for mangfoldigheden.

Velkendt er det at fotografiet som udtryksmiddel er under diskussion fra tid til anden. Vi konfronteres med andres meninger og udtrykker vores egne. Uenigheden kommer ofte til udtryk i undren over for det uforklarlige; over for andres fortolkninger. Tolerancen overfor andres fortolkninger er ikke altid så stor som vi kunne ønske os.
Der er kun dig og dit kamera. Begrænsningerne i din fotografering er i dig selv, for hvad vi ser, er hvad vi er.
Men selv om vi ser verden ud fra vores eget personlige perspektiv, så har ingen set alt – endnu

Ingolf Geipel