Velkommen til mit fotounivers

Jeg fotograferer ikke fordi jeg er nødt til det men fordi jeg ikke kan lade være. Jeg fascineres af insekternes forunderlige micro verden, naturens evige forandring eller gader og træder i evig bevægelse,når jeg vandrer rundt og prøver at genskabe nuet i det jeg ser gennem søgeren på mit kamera i håbet om at få .... billedet

Et godt motiv er ikke nødvendigvis et godt billede, det kræver en fortolkning, en historie og personlighed.

Skal det være det smukkeste billede eller det stærkeste udtryk, hvad giver største oplevelse? Vi vælger forskelligt fordi vi er individualister, og følgelig deraf en garant for mangfoldigheden.

Velkendt er det at fotografiet som udtryksmiddel er under diskussion fra tid til anden. Vi konfronteres med andres meninger og udtrykker vores egne. Uenigheden kommer ofte til udtryk i undren over for det uforklarlige; over for andres fortolkninger. Tolerancen overfor andres fortolkninger er ikke altid så stor som vi kunne ønske os.

Fotografiet er blevet mere mangfoldigt og lettere tilgængelig – alle kan være med og alle har et bud på et billedsprog. Intet kan betegnes som et dårligt fotografi, da det jo hviler på beskueren at dømme. Derfor har vi heldigvis også mange meningsudvekslinger om hvad der er det ”sande” fotografi og hvad der ikke er fotografi.

Det giver selvfølgelig stof til eftertanke. Hvad sker der med det traditionelle fotografi, det rene ubearbejdet fotografi, hvis det overhovedet nogen sinde har eksisteret. Det fotografi der ikke har været udsat for vores trang til at sætte et personligt ”digitalt” fingeraftryk. Er det dømt ude?

Nej heldigvis er det ikke slut med den genre og vi ser allerede de første spirende tiltag til bevarelse af det rene, rå ubehandlede fotografi – det sete, med minimal anvendelse af digital efterbehandling. Heldigvis er der plads til det hele, om vi selv vil det.

Men selv om vi ser verden ud fra vores eget personlige perspektiv, så har ingen set alt - endnu.

Ingolf Geipel